به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت سکه امامی امروز افزایش پیدا کرد.

قیمت سکه

قیمت سکه بهار آزادی امروز

امروز سکه بهار آزادی مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. سکه بهار آزادی که ۲ روز پیش تا ۴,۸۱۵,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتصد و پانزده هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۰۴ می ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۴۱ درصدی به ۴,۸۳۵,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۸۳۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۴۱ امروز
۴,۸۱۵,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰.۳۷ ۲ روز پیش
۴,۷۹۷,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱.۰۴ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه امامی امروز

 

سکه امامی، امروز به ۵,۰۷۲,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتاد و دو هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۰۷۲,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ ۱ امروز
۵,۰۲۱,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ۰.۲۵ ۲ روز پیش
۵,۰۰۸,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰ ۰.۹۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ نیم سکه

 

نیم سکه امروز با افزایش ۰.۳۵ درصدی، از ۲,۷۹۵,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار) تومان به ۲,۸۰۵,۰۰۰ (دو میلیون و هشتصد و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۸۰۵,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۳۵ امروز
۲,۷۹۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۱.۶۱ ۲ روز پیش
۲,۷۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۱۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ ربع سکه

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۳۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۸۳۰,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و سی هزار) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۳۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۱.۳۶ امروز
۱,۸۰۵,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ ۱.۳۲ ۲ روز پیش
۱,۷۸۱,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۰.۲۲ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه گرمی امروز

 

هر سکه گرمی، امروز به ۹۸۹,۰۰۰ (نهصد و هشتاد و نه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹۸۹,۰۰۰ -۱,۰۰۰ -۰.۱۱ امروز
۹۹۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰ ۱.۱۱ ۲ روز پیش
۹۷۹,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۰.۱ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

 

 

این مطلب برایم مفید است