در نشست امروز هیئت عالی نظارت موضوع انطباق و مغایرت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست پس از ارائه گزارش کارشناسی کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق طرح مذکور مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

اعضای هیئت عالی نظارت در جلسه امروز ماده ۳ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را که حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس را محدوده جغرافیایی استان دانسته است، با بند ۱، بند ۸ و بند ۱۵ سیاستهای کلی انتخابات مغایر دانستند.

ادامه بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس به جلسات آتی هیئت عالی نظارت موکول شد.

 

این مطلب برایم مفید است