به گزارش دنیای اقتصاد از بازار طلا، سکه و ارز، قیمت دلار در صرافی‌ها و طلای ۱۸ و ۲۴ عیار امروز کاهش پیدا کرد. در مقابل سکه افزایش قیمت را تجربه کرد.

Untitled

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۲۸۲ (یک هزار و دویست و هشتاد و دو ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۸۲ ۳ ۰.۲۲ امروز
۱,۲۸۰ -۰.۵ روز قبل
۱,۲۸۶ ۹ ۰.۶۷ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۳۶ درصدی، از ۴۴۴,۶۰۰ (چهارصد و چهل و چهار هزار و ششصد ) تومان به ۴۴۳,۰۰۰ (چهارصد و چهل و سه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۴۳,۰۰۰ -۱,۶۰۰ -۰.۳۷ امروز
۴۴۴,۶۰۰ -۱,۴۰۰ -۰.۳۲ روز قبل
۴۴۶,۰۰۰ ۱,۶۰۰ ۰.۳۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

همچنین هر گرم طلا ۲۴ عیار با کاهش ۰.۳۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵۹۰,۷۰۰ (پانصد و نود هزار و هفتصد ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۹۰,۷۰۰ -۲,۲۰۰ -۰.۳۸ امروز
۵۹۲,۹۰۰ -۱,۸۰۰ -۰.۳۱ روز قبل
۵۹۴,۷۰۰ ۲,۲۰۰ ۰.۳۶ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰

طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰، امروز به ۴۳۷,۱۰۰ (چهارصد و سی و هفت هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

آخرین نرخ مثقال طلا

هر مثقال طلا امروز با کاهش ۰.۴۱ درصدی، از ۱,۹۲۶,۰۰۰ (یک میلیون و نهصد و بیست و شش هزار) تومان به ۱,۹۱۸,۰۰۰ (یک میلیون و نهصد و هجده هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۱۸,۰۰۰ -۸,۰۰۰ -۰.۴۲ امروز
۱,۹۲۶,۰۰۰ -۴,۰۰۰ -۰.۲۱ روز قبل
۱,۹۳۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار امروز در صرافی‌ها

دلار، امروز به ۱۴,۰۳۵ (چهارده هزار و سی و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۰۳۵ -۱۱۶ -۰.۸۳ امروز
۱۴,۱۵۱ ۴ ۰.۰۲ روز قبل
۱۴,۱۴۷ ۳۰۱ ۲.۱۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

دلار در بازار امروز تهران، به ۱۴,۲۶۰ (چهارده هزار و دویست و شصت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۶ درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو

یورو امروز با کاهش ۰.۳۲ درصدی، از ۱۵,۹۳۸ (پانزده هزار و نهصد و سی و هشت ) تومان به ۱۵,۸۸۶ (پانزده هزار و هشتصد و هشتاد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۸۸۶ -۵۲ -۰.۳۳ امروز
۱۵,۹۳۸ ۳ ۰.۰۱ روز قبل
۱۵,۹۳۵ ۱۴۹ ۰.۹۳ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۲۲ درصدی، از ۱۸,۵۴۲ (هجده هزار و پانصد و چهل و دو ) تومان به ۱۸,۵۸۳ (هجده هزار و پانصد و هشتاد و سه ) تومان رسید.

قیمت سایر ارزها امروز

در بازار امروز درهم امارات ۳,۸۸۳ (سه هزار و هشتصد و هشتاد و سه ) تومان، لیر ترکیه ۲,۳۹۱ (دو هزار و سیصد و نود و یک ) تومان، دلار کانادا ۱۰,۵۹۴ (ده هزار و پانصد و نود و چهار ) تومان، دلار استرالیا ۱۰,۰۳۶ (ده هزار و سی و شش ) تومان، دینار عراق ۱۲ (دوازده ) تومان، رینگیت مالزی ۳,۴۵۰ (سه هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان، بات تایلند ۴۴۶ (چهارصد و چهل و شش ) تومان، منات آذربایجان ۸,۳۸۷ (هشت هزار و سیصد و هشتاد و هفت ) تومان، درام ارمنستان ۳۰ (سی ) تومان و لاری گرجستان ۵,۲۵۲ (پنج هزار و دویست و پنجاه و دو ) تومان نرخ گذاری شدند.

قیمت سکه بهار آزادی امروز

سکه بهار آزادی، امروز به ۴,۷۴۷,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۷۴۷,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱.۰۵ امروز
۴,۶۹۷,۰۰۰ -۱۰۳,۰۰۰ -۲.۲ روز قبل
۴,۸۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰ ۰.۴۷ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه در بازار تهران امروز

سکه در بازار امروز تهران، به ۴,۹۵۵,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

در بازار امروز سکه امامی نسبت به روز قبل ، با ۱۶۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۹۵۶,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و پنجاه و شش هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۹۵۶,۰۰۰ -۱۶,۰۰۰ -۰.۳۳ امروز
۴,۹۷۲,۰۰۰ -۳۹,۰۰۰ -۰.۷۹ روز قبل
۵,۰۱۱,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰ ۰.۴۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۲,۷۴۵,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۸ درصدی داشته است.

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۴۸۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۷۷۷,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و هفتاد و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۰.۹۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۹۷۸,۰۰۰ (نهصد و هفتاد و هشت هزار) تومان معامله شد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند