ظریف در توئیترش نوشت:

جان بولتون و تیم بی می‌گویند که مردم ایران شایسته‌ی وضعیتی بهتر هستند؛ ولی در عین حال اعتراف کرده اند که به دنبال توهم خود برای تغییر نظام، مردم ایران را آماج تروریسم اقتصادی و حتی جنگ قرار داده ند. آیا دانلد ترامپ اجازه خواهد داد آنها رویای خود برای یک جنگ بی‌پایان دیگر را محقق کنند؟

این مطلب برایم مفید است