زمانی که متهمان فساد مالی بانک سرمایه برای اجرای حکم احضار شدند، هر سه آنها سکته کردند.

این مطلب برایم مفید است