برخی از این خودروها به شرح زیر است:

5179260

این مطلب برایم مفید است