در این حادثه یک زن ۳۰ ساله و دخترش جان باختند. سه تن از مصدومان  ۷۰ تا ۸۰ ساله هستند و متحمل صدمات جدی شده‌اند.

5176985 (1)5176986