حالا اما ورژن هندی حسینی بای هم پیدا شده که با ایستادن وسط آب خروشانی که تا سینه اش می‌رسد، دست گزارشگر ایرانی را از پشت بسته! گزارش این خبرنگار هندی را از وسط سیل خروشان ببینید.