در ابتدای جلسه  صبح امروز جعفر کاشانی یک انگشتر نفیس عقیق به پاس تلاش و زحمات برانکو به وی اهدا نمود.

این هدیه به نوعی دلجویی از برانکو بود تا پس از صحبت‌های چند روز قبل کاشانی کدورت‌های به وجود آمده برطرف شود.

ضمن اینکه در این جلسه برانکو اعلام کرد قصد جدایی از پرسپولیس را ندارد.