قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۳۱ صدم درصد افزایش به ۶۴ دلار و هفت سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۴۹ صدم درصد افزایش به ۷۱ دلار و ۹۷ سنت رسید.

oilj

قیمت طلا نیز با ۳۰ صدم درصد افزایش به ۴۱ دلار و یک سنت در هر گرم رسید.

goldj