محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به بررسی حذف ۴ صفر از پول ملی در هیات دولت، گفت: در شرایط تورمی فعلی حذف صفر از پول ملی اقدام مناسبی است. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف صفر از پول ملی به ساده سازی محاسبات در حوزه اقتصادی می انجامد، افزود: نحوه مقایسه واحد پول ملی با ارزهای دیگر نیز با این رویه تسهیل می شود.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه بسیاری از کشورهای دنیا به حذف صفر از پول ملی خود اقدام کرده اند، تصریح کرد: منطق حذف صفر از پول ملی کارشناسی و درست بوده و مورد تایید است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه حرف یک صفر و تبدیل ریال به تومان زیاد مورد پذیرش نیست، گفت: در حال حاضر نیز در مراودات روزانه کسی اصطلاح ریال را به کار نمی برد، از اینرو عملا در جامعه یک صفر حذف شده است.

وی با تاکید بر اینکه در لایحه دولت که مربوط به اصلاح بانکداری است بندی در ارتباط با حذف صفر از پول ملی آمده که در کمیسیون اقتصادی دولت نیز مصوب شده است، افزود: هر چند این لایحه هنوز به مجلس نرسیده، اما باید با بررسی دقیق و کسب مجوز از قوه مقننه اجرایی شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه اگر نمایندگان نیز به این موضوع در قالب طرح ورود داشته باشند با موافقت مورد بررسی واقع خواهد شد، گفت: پیشنهاد ما برای حذف صفر از پول ملی ۴ صفر بوده تا عددی رُند در اقتصاد کشور به وجود آید.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حذف صفر از پول ملی اثر تورمی در اقتصاد نداشته و تاثیری در قدرت خرید مردم نخواهد داشت.