سیدجلال حسینی همانند برانکو و سایر باریکنان پرسپولیس همچنان اعتقاد دارد فقط با حمایت هواداران رسیدن به قهرمانی دوباره ممکن است. او با گذاشتن عکس زیر و نوشتن جمله "تنهایی نمیشه" بار دیگر از هواداران تیمش برای حمایت در ادامه مسیر لیگ دعوت کرد.

5176652