جلسه امروز و فوق العاده اعضای هیات مدیره پرسپولیس نیز بدون اینکه با نتیجه مطلوبی همراه شود به پایان رسید و طی آن مقرر شد اعضا تا بعد از دیدار با سپاهان، تامین منابع لازم برای پرداخت مطالبات و همچنین پاداش بازیکنان را صورت دهند.

در جلسه امروز که بیش از شش ساعت به طول انجام مقرر شد، ابتدا طی جلسه‌ای با برانکو ایوانکوویچ شرایط پرداخت مطالبات ۹ ماه اخیر او اعلام شود و در ادامه نیز طی روزهای آتی شرایط تامین منبع مالی برای پرداخت پاداش بازیکنان نیز صورت گیرد.