یزله یا هوسه یکی از گونه‌های رایج موسیقی محلی جنوب ایران است که توسط گروهی از خوانندگان غیر حرفه‌ای اجرا می‌شود و با دست زدن همراه است. یزله خوانی در شادی ها، عروسی‌ها یا عزاداری ماه محرم رواج دارد.