به گزارش اورژانس، با اعلام خلبان مبنى بر فرود اضطرارى در فرودگاه مهرآباد تهران ، بعد از فرود هواپیما بیمار آقاى ٦٣ ساله با تشخیص سکته حاد مغزى و اعلام کد سما( ۷۲۴)بعد از انجام اقدامات اولیه درمانى توسط تکنسین هاى اورژانس تهران با آمبولانس به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل شد.