به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا امروز روند نزولی داشت و طلای ۱۸ عیار ۴۲۸,۷۰۰ (چهارصد و بیست و هشت هزار و هفتصد ) تومان معامله شد.

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۱/۲۹

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد و به ۱,۲۷۵ (یک هزار و دویست و هفتاد و پنج ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۷۵ -۰.۲۴ امروز
۱,۲۷۸ -۰.۴۳ روز قبل
۱,۲۸۳ -۰.۲۷ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۳۲ درصدی، از ۴۳۰,۱۰۰ (چهارصد و سی هزار و یکصد ) تومان به ۴۲۸,۷۰۰ (چهارصد و بیست و هشت هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲۸,۷۰۰ -۱,۴۰۰ -۰.۳۳ امروز
۴۳۰,۱۰۰ ۵,۸۰۰ ۱.۳۴ روز قبل
۴۲۴,۳۰۰ -۱۶,۰۰۰ -۳.۷۸ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

هر گرم طلا ۲۴ عیار، امروز به ۵۷۱,۶۰۰ (پانصد و هفتاد و یک هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۷۱,۶۰۰ -۱,۹۰۰ -۰.۳۴ امروز
۵۷۳,۵۰۰ ۷,۷۰۰ ۱.۳۴ روز قبل
۵۶۵,۸۰۰ -۲۱,۲۰۰ -۳.۷۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰

همچنین طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ با کاهش ۰.۳۳ درصدی نسبت به روز قبل، ۴۲۳,۰۰۰ (چهارصد و بیست و سه هزار) تومان معامله شد.

قیمت مثقال طلا امروز

همچنین هر مثقال طلا با کاهش ۰.۳۷ درصدی قیمت، ۱,۸۵۲,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و پنجاه و دو هزار) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۵۲,۰۰۰ -۷,۰۰۰ -۰.۳۸ امروز
۱,۸۵۹,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰ ۱.۱۸ روز قبل
۱,۸۳۷,۰۰۰ -۷۴,۰۰۰ -۴.۰۳ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند