العربیه گزارش داد، مسؤولان سودانی عصر روز چهارشنبه هیئت قطری که به ریاست محمد بن عبد الرحمان، وزیر خارجه این کشور به خارطوم رفته بود را به حضور نپذیرفتند، از این رو هیئات قطری نیز به دوحه بازگشت.

 نکته قابل توجه اینکه از زمان سقوط دولت عمر البشیر، دوحه هیچ گونه حمایتی از شورای نظامی انتقالی نداشته است و به نظر می‌رسد دوحه که از عمر البشیر و دیگر چهره‌های برجسته دولت او حمایت می‌کرد آنها را از وابستگان به جریان اخوان المسلمین می‌دانست.