همزمان با با برگزاری مراسم رژه روز ارتش، تعدادی از جنگنده‌های نهاجا بر فراز مرقد مطهر امام خمینی(ره)‌ بنیانگذار جمهوری اسلامی به پرواز درآمدند.

جنگنده‌های ارتش که شامل میگ ۲۹،اف ۵، اف۴، اف ۱۴، بویینگ ۷۰۷ و جنگنده‌های بومی صاعقه و کوثر بودند، در این مراسم در قالب دسته‌های چندتایی از آسمان محل برگزاری رژه عبور کردند.