شجاع خلیل زاده با دریافت چهارمین کارت خود در این فصل، دیدار هفته آینده برابر سپاهان را از دست داد.خلیل زاده که یکی از مدافعان تاثیر گذار سرخپوشان است نمی تواند در بازی هفته آینده تیمش را مقابل طلایی پوشان اصفهان همراهی کند.