علیرضا معزی در توئیتی نوشته است:«اخوی! آن بزرگی  که به شما نهیب زده قدمگاهش را تخریب کنی، به خوبی از شدت آسیب شیعیان غالی و خسارت آنان به باور مؤمنان وسوءاستفاده دشمنان تشیع ناب و اصیل در طول تاریخ، آگاه است. این بار کرنش کنید و حداقل یک بار بر این حرص لجام گسیخته‌ی دیده شدن و پُرگویی غلبه کنید.»

5176064

اخیرا ویدئویی از سعید قاسمی سردار پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شد که درباره مسائل مختلفی سخنرانی کرده است. حرف‌های جنجالی او درباره هلال احمر با تکذیب از سوی سپاه پاسداران و دولت همراه شد و در بخش دیگری از ویدئو هم او درباره ساخت قدمگاه برای مقامات عالیرتبه سخن گفته و خاطره ای تعریف کرده است .