روابط عمومی دولت بلغارستان خبر داده است که کابینه بویکو بوریسوف، نخست‌وزیر این کشور روز ۱۷ آوریل (امروز) از وجود پیش‌نویسی برای یک تفاهم نامه همکاری اقتصادی میان دو کشور به عنوان محوری برای مذاکرات آتی دو طرف خبر داده است.

در این بیانیه مطرح شده است که هدف این تفاهم‌نامه مشخص کردن زمینه‌های مؤثر در آینده برای همکاری دوجانبه و اقداماتی است که دو کشور به منظور گسترش و تقویت همکاری اقتصادی خود انجام خواهند داد.

بنا بر اعلام دولت بلغارستان "ارتباط نمایندگان تجاری دو کشور، سفرهای تجاری، مشارکت در نمایشگاه‌ها و بازارهایی که در دو کشور برپا خواهند شد و سازماندهی رویدادها تجاری میان دو طرف توسعه خواهد یافت".

همچنین در این بیانیه ذکر شده است که این تفاهم‌نامه مبنای توافقی را برای روابط اقتصادی ایجاد می‌کند تا از این طریق همکاری سودبخش متقابل در زمینه‌های تجاری و اقتصادی حاصل شود.