تعدادی از اهالی این روستا که در نزدیکی پادگان تیپ ۳۹۲ زرهی شهید عاشوری سکونت داشتند با پناه بردن به زاغه‌های مهمات دوران جنگ این پادگان، محلی برای سکونت امن خود پیدا کردند. ساکنین زاغه مهمات تحت پوشش کمک‌های مردمی و جمعیت هلال احمر قرار دارند.