غلامحسین اسماعیلی ساعت ۱۴ روز سه شنبه هفته آینده سوم اردیبهشت ماه به عنوان سخنگوی جدید قوه قضاییه پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.