به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلای ۱۸ امروز روند صعودی داشت و ۴۲۹,۹۰۰ (چهارصد و بیست و نه هزار و نهصد ) تومان نرخ‌گذاری شد.

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

قیمت اونس طلا امروز

همچنین هر اونس طلا با کاهش ۰.۴۲ درصدی نسبت به روز قبل، ۱,۲۷۸ (یک هزار و دویست و هفتاد و هشت ) دلار معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۷۸ -۰.۴۳ امروز
۱,۲۸۳ -۰.۲۷ روز قبل
۱,۲۸۷ -۰.۳۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۳ درصدی، از ۴۲۴,۳۰۰ (چهارصد و بیست و چهار هزار و سیصد ) تومان به ۴۲۹,۹۰۰ (چهارصد و بیست و نه هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲۹,۹۰۰ ۵,۶۰۰ ۱.۳ امروز
۴۲۴,۳۰۰ -۱۶,۰۰۰ -۳.۷۸ روز قبل
۴۴۰,۳۰۰ ۴,۷۰۰ ۱.۰۶ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار، امروز به ۵۷۳,۲۰۰ (پانصد و هفتاد و سه هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۱.۲۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۷۳,۲۰۰ ۷,۴۰۰ ۱.۲۹ امروز
۵۶۵,۸۰۰ -۲۱,۲۰۰ -۳.۷۵ روز قبل
۵۸۷,۰۰۰ ۶,۱۰۰ ۱.۰۳ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰

طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ در بازار داخلی هم ۴۲۳,۷۰۰ (چهارصد و بیست و سه هزار و هفتصد ) تومان قیمت خورد.

قیمت مثقال طلا امروز

هر مثقال طلا، امروز به ۱,۸۶۴,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و شصت و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۴۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۶۴,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ ۱.۴۴ امروز
۱,۸۳۷,۰۰۰ -۷۴,۰۰۰ -۴.۰۳ روز قبل
۱,۹۱۱,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰ ۱.۱۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند