سرهنگ حسین پور قیصری در گفت و گو با ایسنا-  اظهار کرد: واژگونی تانکر حامل اسید در اتوبان قم-کاشان در استان قم رخ داده است.

 

وی افزود: اتوبان قم-کاشان در محدوده استحفاظی استان اصفهان باز و تردد در آن جریان دارد.