دیدار برگشت بارسلونا و منچستر دقایقی دیگر در نیوکمپ آغار خواهد شد.

سرالکس فرگوسن مربی نامدار شیاطین سرخ برای تماشای این دیدار و حمایت از منچستر وارد ورزشگاه نیوکمپ شد.

13980127001223_Test_NewPhotoFree