پایگاه خبری کنگره آمریکا نوشت، «برنارد کریک» رییس پلیس سابق نیویورک شب گذشته مدعی شد «ایلهان عمر» نماینده مسلمان کنگره آمریکا از حامیان القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی است و باید از کنگره برکنار شود.

عمر یکی از دو زن مسلمانی است که برای اولین بار وارد کنگره شدند. سخنان انتقادآمیز عمر از اسرائیل باعث شده موج شدیدی علیه او ایجاد شود.

ترامپ و نزدیکانش عمر را به ضد یهودئی بودن متهم کرده و خواستار برکناری او شدند.