حمیرا ریگی دومین سفیر زن ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.

5175407