امیر شیر توماج در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: آب های موجود در گمیشان به دلیل زهکش های محدوده ضلع شرقی شهر در مجاروت کانال ملت است.

وی خاطرنشان کرد:‌ آب شمال شهرستان در مراتع سنگرتپه در نزدیکی سایت میگو قرار گرفته و از طریق کانال محیط بانی نیز به سمت دریا هدایت می شود.

وی گفت:‌ حجم آب خروجی آب از سه کانال اصلی سطح این شهرستان ۷۰ متر مکعب است.

توماج تاکید کرد: با توجه به خروج آب از سطح مناطق مسکونی، اولویت مهم رسیدگی به وضعیت استحکام بناهای ساختمانی است. تاکنون بررسی استحکام بنای ۹۰ درصد ساختمان ها در شهرها و روستاها توسط کمیته های ارزیابی انجام شده است.

فرماندار گمیشان با اشاره به مسدود بودن راه ارتباطی به محله مختومقلی روستای «قرنجیک خواجه خان» تصریح کرد: در حال حاضر ارتباط با این محله توسط قایق انجام می گیرد. تلاش داریم امروز راه دسترسی از شمال این محله به سمت روستای قلعه کریم ایشان برقرار شود.