به گزارش دنیای اقتصاد، طلا امروز کاهش قیمت را تجربه کرد و طلای ۱۸ عیار ۴۲۴,۶۰۰ (چهارصد و بیست و چهار هزار و ششصد) تومان ارزش گذاری شد.

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۲۸۳ (یک هزار و دویست و هشتاد و سه ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۸۳ -۰.۳ امروز
۱,۲۸۷ -۰.۳۱ روز قبل
۱,۲۹۱ -۰.۲ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۵۷۰۰ تومان کاهش، ۴۲۴,۶۰۰ (چهارصد و بیست و چهار هزار و ششصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲۴,۶۰۰ -۱۵,۷۰۰ -۳.۷ امروز
۴۴۰,۳۰۰ ۴,۷۰۰ ۱.۰۶ روز قبل
۴۳۵,۶۰۰ ۹۰۰ ۰.۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار، امروز به ۵۶۶,۱۰۰ (پانصد و شصت و شش هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۳.۶۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۶۶,۱۰۰ -۲۰,۹۰۰ -۳.۷ امروز
۵۸۷,۰۰۰ ۶,۱۰۰ ۱.۰۳ روز قبل
۵۸۰,۹۰۰ ۱,۳۰۰ ۰.۲۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ امروز

همچنین طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ با کاهش ۳.۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۱۸,۹۰۰ (چهارصد و هجده هزار و نهصد ) تومان معامله شد.

قیمت مثقال طلا امروز

هر مثقال طلا امروز با کاهش ۳.۹۷ درصدی، از ۱,۹۱۱,۰۰۰ (یک میلیون و نهصد و یازده هزار) تومان به ۱,۸۳۸,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و سی و هشت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۳۸,۰۰۰ -۷۳,۰۰۰ -۳.۹۸ امروز
۱,۹۱۱,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰ ۱.۱۵ روز قبل
۱,۸۸۹,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند