نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) کلیات طرح اصلاح قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.

به موجب این طرح یک تبصره به ماده ۲ قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اضافه می‌شد و ریاست شورای ماده ۱ این قانون بر عهده معاون اول رئیس جمهور قرار می‌گرفت. در ماده ۲ این طرح نیز بخش‌هایی از ماده ۳ قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اصلاح شده بود.