آسوشیتدپرس گزارش داد، مارین لوپن، رئیس حزب تجمع ملی فرانسه دوشنبه گفت: ما از ماتئو سالوینی، وزیر کشور ایتالیا برای تشکیل این گروه بسیار بزرگ موسوم به دفاع کشورهای اروپایی در پارلمان اروپایی حمایت می‌کنیم. می‌خواهیم پیشرفت بیشتری داشته باشیم و به این گروه پارلمانی که بزرگتر و قدرتمندتر است، برسیم.

گرچه احزاب پوپولیست راست افراطی گاهی مواضع متفاوتی روی برخی مسائل دارند، لوپن می‌گوید مواردی برای ایجاد اتحاد میان آنها بیش از اختلافات است. هم‌اکنون احزاب پوپولیست در گروه‌های متفاوتی در این نهاد در حال گسترش هستند؛ از جمله به عنوان دموکرات مسیحی‌ها و گروه‌های سوسیالیست. برخی همانند حزب لوپن هم از دیرباز در این پارلمان تنها بودند.

چهره‌های راست افراطی معمولا سر و صدای زیادی در این نهاد بر پا می‌کنند اما زمانی که بحث گسترش قدرت پارلمانی در بین باشد به حاشیه رانده می‌شوند. با این حال احزاب پوپولیست و راست افراطی در سال‌های اخیر راهشان را به بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا باز کردند؛ از سالوینی ایتالیا و ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان گرفته تا ظهور راست‌ها در انتخابات روز یکشنبه فنلاند. لوپن دو سال پیش در دور دوم رقیب ریاست جمهوری امانوئل ماکرون بود اما به سختی شکست خورد.