سرهنگ رهام رضایی اظهار داشت : با دریافت گزارشی مبنی بر بیهوشی راننده یک دستگاه خودرو ۲۰۶ روبروی مجتمع آفتاب کنگان و سرقت وسایل و پول نقد آن، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان  با بیان اینکه سارق پس از شناسایی طعمه خود به وی شکلاتی که قرص‌های خواب‌آور و مواد بیهوشی به آن اضافه شده بوده  تعارف می‌کند ،افزود : سارق پس از بیهوشی راننده، پول نقد و اشیاء با ارزش را به سرقت برده است.

وی عنوان کرد : با همت پلیس آگاهی و با انجام اقدامات فنی،علمی و اطلاعاتی متهم و سارق حرفه ای شناسایی و در یک اقدام ضربتی دستگیر گردید که در تحقیقات اولیه خود را با نام دیگری معرفی که پس از انگشت‌نگاری و اخذ سوابق مشخص گردید که متهم دارای ۱۴ فقره سابقه در خصوص سرقت بوده که با چهار نام مختلف در دفعات گذشته روانه زندان شده است.

 رضایی با اعلام اینکه متهم ضمن اقرار به سرقت لوازم خودرو ۲۰۶ در بازجویی‌های فنی به ۱۱ فقره سرقت اماکن خصوصی و داخل خودرو معترف شد که در همین راستا با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان گرامی از پذیرش خوردنی و آشامیدنی از افراد ناشناس پرهیز کنند و سارقان در پوشش‌های مختلف دست به سرقت می‌زنند و اقدامات هوشیارانه شهروندان ،عامل مهمی جهت پیشگیری از وقوع سرقت می‌باشد.