محمد جواد ظریف در پیامی توییتری در این باره نوشت: سه شریک ما یعنی گروه E۳ در برجام به یاد بیاورند که هیچ ممانعتی تحت معاهده ان‌پی‌تی یا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل برای غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران وجود ندارد؛ نه تنها اکنون، بلکه در سال ۲۰۲۵ یا پس از آن هم این چنین است.

وی افزود: شاید برای شرکای اروپایی‌مان بهتر باشد تا واقعاً سندی را که امضا کردند و تعهد کردند تا از آن دفاع کنند، بخوانند.