اسد الله قره خانی ضمن تشریح جلسه امروز(یک شنبه) کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: قرار بود هفته گذشته کمیسیون جلسه ای را با وزیر نیرو به منظور بررسی سیل اخیر داشته باشد، ولی چون وزیر نیرو و معاونین وی در مناطق سیل زده جنوب بودند جلسه امروز تشکیل شد. در جلسه امروز وزیر نیرو به همراه معاونینش حضور یافت و گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کرد. نمایندگان نیز سوالات خود را مطرح کرده و اعتراضاتی نیز داشتند که بیشتر متوجه زمان قبل از وقوع سیل بود.
وی در ادامه اظهار کرد: بعضی از نمایندگان بر این باور بودند که با پیش بینی و برنامه ریزی لازم می‌شد ،خسارت ناشی از سیل را کاهش داد. از جمله رهاسازی آب سدهای بزرگ درماه های قبل، ایجاد کانال های انحرافی، لای روبی رودخانه ها و پیشگیری از ساخت و ساز غیر قانونی در حریم رودخانه ها که می توانست در کاهش خسارات سیل موثر واقع شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تصریح کرد: وزارت نیرو نیز مواردی را مطرح کرد. وزارت نیرو اذعان داشت هرآنچه در توان وزارتخانه بوده انجام شده اما با توجه به بالا بودن حجم بالای بارش ها و امکانات و توان وزارتخانه کوتاهی هایی انجام شده است. کمیسیون نیز چندبار از بهمن سال گذشته به صورت کتبی و شفاهی پیش بینی های لازم را انجام داده و نامه های لازم زده شده بود و سوال این بود که چرا اقدامات لازم برای کاهش خسارات انجام نشده است.

قره خانی در ادامه تاکید کرد: انتقاد اعضای کمیسیون معطوف به دوران قبل از سیل بود که چرا پیش بینی های لازم انجام نشده است و تدابیر لازم اندیشیده نشده است. در خصوص زمان وقوع سیل همه اذعان داشتند که وزارت نیرو زحمات لازم را در حد توان کشیده است. البته غفلت قبل از وقوع سیل نیز به سال های طولانی قبل بازمی گردد.وی افزود: در نهایت کمیسیون از پاسخ های وزیر قانع نشد و قرار شد کمیته ای برای بررسی دقیق تر و کارشناسانه تر برای روشن شدن حقایق تشکیل دهد. قرار است کمیته اسناد و مدارک موجود را بررسی کند تا دلایل وقوع سیل مشخص شود.

وی در پایان گفت: این کمیته به منظور روشن شدن حقایق موضوع است و باید به این پرسش پاسخ داده شود که چرا این اتفاق به اینگونه رخ داده است و آیا تخلیه آب سدها می توانست در کاهش خسارات موثر واقع شود و چه کسانی در این تصمیم مقصر بودند و آیا سهل انگاری انجام شده یا داده های علمی آن ها اشتباه بوده است.