«الهان عمر» عضو مسلمان مجلس نمایندگان آمریکا در پیام خود که در توئیتر منتشر شده آورده است: این کشور بر اساس ایده‌هایی همچون عدالت و آزادی و بهره مند شدن از شادی‌ها بنا نهاده شده اما این اعتقادات اساسی هر روزه مورد تهدید قرار می‌گیرند. ما از سوی دولت تهدید می‌شویم دولتی که به جای انجام اصلاحات جامع در خصوص مهاجرت، کودکان مهاجران را در قفس می‌اندازد.

یادآور می‌شود به موجب سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ، خانواده هایی که بصورت غیر قانونی به آمریکا مهاجرت می‌کنند، مأموران مرزی آمریکا اقدام به جدا کردن افراد خانواده از یکدیگر و نگهداری کودکان در قفس می‌کنند. انتشار تصاویری در این رابطه در ماه‌های گذشته انتقادت فراوانی را متوجه دولت آمریکا کرده بود.

الهان عمر از زمان ورود به کنگره به دلیل اظهار نظرهای خود با خشم «دونالد ترامپ» مواجه شده که بارزترین موارد موجود در این رابطه اظهار نظر الهان در خصوص لابی آیپک و اقدام ترامپ در انتشار پیامی ویدئویی در خصوص حوادث ۱۱ سپتامبر با اشاره به صحبت‌های الهان عمر بوده است.

این اقدام ترامپ با واکنش تند دموکرات‌های آمریکا مواجه شده است.