سید ابوالفضل موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح جلسه امروز (یک شنبه)کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: امروز کمیسیون عمران دو دستور کار داشت. دستور اول بررسی کلیات لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بود که از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود و از هئیت رئیسه به کمیسیون عمران فرستاده شده بود. کلیات این لایحه در جلسه امروز کمیسیون به تصویب رسید.

 

وی در ادامه اظهار کرد: در سال گذشته زمانی که قانون بودجه را مجلس بررسی می‌کرد، به این نتیجه رسیدیم که یک قانون دائمی برای نحوه واگذاری طرح ها عمرانی و پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی لازم است و از دولت خواستیم سریع تر این لایحه را به مجلس تقدیم کند.

 

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه تصریح کرد: کلیات این لایحه در جلسه امروز کمیسیون به تصویب رسید و از هفته آینده جزئیات آن را بررسی خواهیم کرد. این قانون دائمی مکمل قانون واگذاری طرح ها به بخش خصوصی می شود و با مشارکت مرکز پژوهش های مجلس، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی تدوین شده است.

 

وی در ادامه تاکید کرد: موضوع دوم بررسی طرحی بود که از سوی ۱۷۰ تن از نمایندگان برای تامین منابع مالی جبران خسارات سیل اخیر ارائه شده بود، اما باتوجه به ظرفیت هایی که در بودجه سال ۹۸ و قانون برنامه ششم برای جبران خسارات از سوی دولت دیده شده بود، قرار شد دولت از ظرفیت قانون بودجه و برنامه استفاده کند و در صورت نیاز لایحه ای به مجلس ارائه دهد.

موسوی در پایان گفت: در هفته جاری نیز در روز سه شنبه اعضای  کمیسیون عمران قرار است به دنبال بازدید از مناطق سیل زده جنوب، از استان گلستان نیز بازدید کنند و گزارش نهایی را آماده سازند.