بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: تذکر اول من در خصوص مطالبات فرهنگیان است، فرهنگیان در دیدار با نمایندگان مردم در مجلس بیش تر در خصوص حق الزحمه و اضافه تدریس خود گلایه دارند و درخواست می کنند که مطالبات آن ها همانند سایر دستگاه ها پرداخت شود، رتبه بندی فرهنگیان باید اجرا و مورد توجه قرار بگیرد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه تلویزیونی نود مورد توجه ورزش دوستان، جوانان و مردم بود، صدا و سیما به جای اصلاح اشکالات آن صورت مسئله را پاک کرد، ادامه داد: این برنامه، ورزش کشور را نقد می کرد و موجب کاهش فساد و رانت در جامعه ورزشی می شد، انتظار داریم این گونه برنامه ها تقویت و ضعف آن ها اصلاح شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: وزیر جهاد کشاورزی فکری در خصوص توزیع کودهای شیمیایی کند، قرار گرفتن کشاورزان در صف خرید کود شیمیایی ظلم به آن ها است.