اسکای نیوز گزارش داد، کاردار آمریکا در سودان امروز (یکشنبه) از نقش شورای نظامی انتقالی سودان در تحقق ثبات دراین کشور استقبال کرد.

قرار است کمیته سیاسی شورای انتقالی سودان امروز با گروه‌های مختلف دیدار کند.

پیش از این نیز عربستان و سپس امارات و پس از آنها بحرین حمایت خود را از شورای انتقالی سودان اعلام کرده بودند.

این در حالی است که گروه‌های آزادی و تغییر در سودان اعلام کرده‌اند که این شورا را نمی‌پذیرند.