علیرضا مرزبان با حکم مدیرعامل نفت از سرمربیگری تیم نفت مسجد سلیمان کنار گذاشته شد.

نفت مسجد سلیمان با ۱۹ امتیاز در رده چهاردهم رده بندی لیگ برتر قرار دارد.