به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا امروز با افزایش همراه بود و طلای ۱۸ عیار ۴۳۵,۹۰۰ (چهارصد و سی و پنج هزار و نهصد ) تومان ارزش‌گذاری شد.

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۴۳۵,۹۰۰ (چهارصد و سی و پنج هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳۵,۹۰۰ ۱,۲۰۰ ۰.۲۷ امروز
۴۳۴,۷۰۰ -۷,۶۰۰ -۱.۷۵ روز قبل
۴۴۲,۳۰۰ ۴۰۰ ۰.۰۹ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

در بازار امروز هر گرم طلا ۲۴ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۶۰۰ تومان افزایش، ۵۸۱,۲۰۰ (پانصد و هشتاد و یک هزار و دویست ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۸۱,۲۰۰ ۱,۶۰۰ ۰.۲۷ امروز
۵۷۹,۶۰۰ -۱۰,۲۰۰ -۱.۷۶ روز قبل
۵۸۹,۸۰۰ ۶۰۰ ۰.۱ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰

طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ امروز با افزایش ۰.۲۷ درصدی، از ۴۲۸,۹۰۰ (چهارصد و بیست و هشت هزار و نهصد ) تومان به ۴۳۰,۱۰۰ (چهارصد و سی هزار و یکصد ) تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا

هر مثقال طلا امروز با افزایش ۰.۰۵ درصدی، از ۱,۸۸۷,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار) تومان به ۱,۸۸۸,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و هشتاد و هشت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۸۸,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۰.۰۵ امروز
۱,۸۸۷,۰۰۰ -۲۸,۰۰۰ -۱.۴۹ روز قبل
۱,۹۱۵,۰۰۰ -۳,۰۰۰ -۰.۱۶ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند