مدیرعامل شرکت آبمنطقه‌ای استان کرمان گفت: سد جیرفت با ظرفیت نگهداری ۳۳۶ میلیون مترتکذیب شایعه سرریز شدن سد‌های کرمان مکعب آب، ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب دارد و هنوز ۱۴۰ میلیون متر مکعب از ظرفیت آن خالی است. 

آقای علیزاده افزود: سد بافت هم با ۴۰ میلیون متر مکعب ظرفیت نهایی، حدود ۱۰ میلیون مترمکعب ظرفیت خالی دارد.

سد سیرجان هم ۴۰ میلیون متر مکعب ظرفیت نهایی دارد که هم اکنون ۲۹ میلیون مترمکعب ظرفیت آن خالی است.

سد نسا بم نیز با ظرفیت نهایی ۱۶۸ میلیون متر مکعب، ۳۸ میلیون متر مکعب ظرفیت خالی دارد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان با اشاره به آغاز بارندگی‌ها در استان کرمان افزود: از هم اکنون حجم بارش در مناطق بالادست سد‌ها مشخص نیست، ولی تیم‌های کارشناسی به طور منظم و مستمر، در حال رصد آب سد‌ها هستند و از مردم می‌خواهیم از حریم و بستر رودخانه‌ها فاصله بگیرند، زیرا دریچه‌های کف برخی سد‌ها بازگشایی شده است.

علیزاده همچنین از مردم خواست اخبار موثق را از صدا و سیما دریافت کنند و به شایعات توجه نکنند.