آسوشیتدپرس نوشت، یک نظامی آمریکایی با حمله بوسیله چاقو به یک زن ژاپنی در اوکیناوا او را از پای در آورد.

وزارت خارجه ژاپن با تائید کشته شدن شهروند ژاپنی افزوده است که نظامی آمریکایی نیز پس از حمله خودکشی کرد.

گفته شده که معاون وزیر خارجه ژاپن در تماس تلفنی با سفیر آمریکا خواستار همکاری آنها در انجام دادن تحقیقات و تلاش برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین اتفاقاتی شده است.

اوکیناوا پایگاه اصلی نظامیان آمریکایی در ژاپن به شمار می‌رود و نیمی از ۵۴ هزار نیروی آمریکایی در ژاپن در اوکیناوا مستقر هستند.

نارضایتی‌ها از حضور نظامیان آمریکایی در ژاپن بسیار زیاد است و این نارضایتی‌ها در منطقه اوکیناوا بسیار بیشتر است.