بنا به تأکید غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان حالت فوق‌العاده در اهواز همچنان تأکید و مدیران دستگاه‌های مختلف در آماده‌باش قرار دارند.

استاندار خوزستان در این باره اظهار داشت: با وجود اینکه سیلابی که سمت اهواز در حرکت بود کنترل شد اما همچنان برحالت فوق‌العاده در مناطق تأکید داریم.

بارش‌های گسترده در استان‌های بالا دست کشور و خوزستان موجب افزایش دبی ورودی سدها و تکمیل ظرفیت‌ها شده که با توجه به حجم آب پشت‌ سدها و ایجاد سیل، حالت فوق‌العاده در استان خوزستان اعلام شده بود.