خبرگزاری رسمی عمان نوشت، این نشست سالیانه قرار است از امروز (شنبه) تا ۳۰ فروردین در مسقط برگزار شود.

در مراسم استقبال از هیات ایرانی، سرتیپ «حمد بن راشد البلوشی» معاون عملیات و برنامه ریزی ستاد نیروهای مسلح عمان و رییس عمانی کمیته مشترک نظامی دو کشور و سرتیپ «حسن بن علی المجینی» رییس ستاد تبلیغات نیروهای مسلح این کشور حضور داشتند.

تاکنون کمیته مشترک نظامی دو کشور ، چهارده نشست برگزار کرده است.

در نشست پیشین نیروهای مسلح ایران و عمان با توجه به جایگاه خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند در عرصه اقتصاد دریایی و گستردگی تردد کشتی های تجاری و نفت کش بر تامین امنیت این منطقه تاکید کردند.