اصغر دانشیان، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه محیط زیستدر جمع خبرنگاران گفت: چندین ماه است که لایحه حمایت از محیط‌بانان در مجلس منتظر بررسی است در حالی که چندین محیط‌بان محکوم به قصاص و اعدام هستند.

وی اظهار داشت: اگر لایحه حمایت از محیط‌بانان به تصویب برسد، حداقل محیط‌بانان اجازه پیدا می‌کنند که از حریم و حوزه و هویت خود دفاع کنند و در صورت تیراندازی به عنوان ضارب قصاص نشوند.

وی با اشاره به قول  رئیس مجلس برای بررسی لایحه حمایت از محیط‌بانان، خارج از نوبت مقرر گفت:  در حال حاضر این لایحه در ردیف ۲۲ بررسی‌های مجلس است و قرار بود قبل از پایان سال ۹۷ پیگیری شود.