خسرو سیف پناهی شعبانی با اشاره به بارش‌های سال زراعی اخیر اظهار کرد: متوسط بارش‌های استان کردستان در سال زراعی جاری تاکنون ۶۸۶ میلیمتر بوده که در مقایسه با سال گذشته ۹۹درصد افزایش و نسبت به میانگین بلند مدت ۶۰ درصد افزایش بارش ثبت شده است.

کارشناس هواشناسی استان کردستان با بیان اینکه پیش‌بینی می‌تواند به صورت ساعتی، روزانه، سه روزه، هفتگی، ۱۵ روزه و بلند مدت است باشد تصریح کرد: پیش‌بین مسئول با توجه به مدل‌های هواشناسی داخلی و خارجی وضعیت هوای روزهای آینده را پیش‌بینی می‌کند.

وی عنوان کرد: باید توجه داشت که دقت پیش‌بینی‌های کوتاه مدت بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های بلندمدت است که این امر می تواند در فهم بهتر پیش‌بینی‌ها به مردم کمک کند.

سیف پناهی شعبانی در پایان با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌های محلی می‌تواند دقیق تر از پیش‌بینی‌های جهانی باشد یادآور شد: پیش بین مسئولی که آشنایی با شرایط محلی دارد می‌تواند پیش‌بینی دقیق‌تری نسبت به پیش‌بینی‌های جهانی داشته باشد.