قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه امروز گفت: جلسه بعدی دادگاه دوم اردیبهشت ماه  برگزار می شود و تا آن زمان تحقیقات در زمینه‌های مختلف ادامه خواهد داشت.  

در این جلسه حمزه لو و احمدیان متهمان پرونده و  وکیل مدافعشان و همچنین وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلامی  به ارائه دفاعیاتشان پرداختند.

بر اساس این گزارش، در سومین جلسه دادگاه در روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه رضا حمزه‌لو متهم ردیف اول این پرونده و وکیل مدافعش به ارائه دفاعیات پرداختند و همچنین نماینده دادستان نیز مطالبی را در رابطه با کیفرخواست ارائه کرد.