به گزارش دنیای اقتصاد، امروز به جز سکه بهار آزادی که به ۴,۵۴۸,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار) تومان رسید، سکه کاهش قیمت را تجربه کرد.

قیمت سکه امروز ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

سکه بهار آزادی، امروز به ۴,۵۴۸,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به دو روز پیش، تغییر صفر درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۴,۷۵۱,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و پنجاه و یک هزار) تومان رسید که نسبت به دو روز پیش، کاهش ۰.۵۲ درصدی داشته است.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه در بازار داخلی هم ۲,۶۴۹,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد و چهل و نه هزار) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه، امروز به ۱,۷۱۹,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و نوزده هزار) تومان رسید که نسبت به دو روز پیش، کاهش ۱.۱۶ درصدی داشته است.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی امروز با کاهش ۲.۱۵ درصدی، از ۹۴۹,۰۰۰ (نهصد و چهل و نه هزار) تومان به ۹۲۹,۰۰۰ (نهصد و بیست و نه هزار) تومان رسید.