سردار اسماعیل کوثری جانشین قرارگاه ثارالله در پاسخ به ریشه شایعاتی که می‌گویند «همه چیز دست سپاه است یا قدرت دست سپاه است» گفت: ریشه این شایعات را باید در دشمنی‌های دشمنان جستجو کرد. به هر حال به دلیل شکست‌هایی که دشمنان از سپاه خورده‌اند رسانه‌های بین‌المللی در دست آمریکایی ها، اروپایی‌ها و صهیونیست‌ها است آنها همه تلاش خود را می‌کنند تا این فضاسازی‌ها را ایجاد کنند. آنها به دروغ این مسائل را مطرح می‌کنند و برخی زود باور هستند و این مسائل را باور می‌کنند درحالی که دولت‌، مجلس و شخص مقام معظم رهبری در جایگاه فرمانده کل قوا نظارت می‌کنند لذا سپاه هیچگاه خود را فراتر از قانون ندیده است